Vast Uur 2019

    Voor wie een vast uur?

 • Een vast speeluur wordt toegekend aan minimum 2 leden. Dit geeft recht op een wekelijks vast uur.
   
 • Per lid kan slechts één vast speeluur worden toegekend; de toekenning geldt voor de duur van één seizoen.
   
 • Aanvragen enkel via dit formulier ten laatste op vrijdag 29 maart 2019 19 uur.
   
 • De toekenning gebeurt op vrijdag 29 maart 2019 om 20.30 uur.
   
 • Per terrein wordt 40 EUR betaald.

    PROCEDURE TOEKENNING:

 • Eerst worden de 'eerste keuze vaste uren' die met geen enkel ander 'eerste keuze vast uur' overlappen toegekend.
   
 • Wanneer er twee of meer 'eerste keuze vaste uren' gelijk liggen, dan hebben de aanvragen met 4 spelers voorrang.
   
 • Wanneer er meerdere 'eerste keuze vast uren' met 4 spelers op hetzelfde uur liggen, dan wordt er bij lottrekking beslist wie het vaste uur krijgt onder de aanvragen met 4 spelers. Diegenen die niet uitgeloot worden, krijgen een tweede kans in de tweede ronde (met hun 'tweede keuze vast uur').
   
 • Wanneer er meer dan twee aanvragen van 2 spelers overlappen, en er geen 'eerste keuze vaste uur'-aanvraag is van 4 spelers, dan wordt er bij lottrekking beslist welke groepen van twee kunnen spelen op dat uur. Diegenen die niet uitgeloot worden, krijgen een tweede kans in de tweede ronde (met hun 'tweede keuze vast uur').
   
 • Daarna worden alle 'tweede keuze vaste uren' van alle aanvragers die nog geen vast uur hebben behandeld. Dit op gelijkaardige wijze als beschreven in de vorige vier punten.
   
 • Daarna worden alle 'derde keuze vaste uren' van alle aanvragers die nog geen vast uur hebben behandeld, dit op gelijkaardige wijze als beschreven in de eerste vier punten.
   
 • Pas hierna kan men een nieuwe aanvraag indienen voor de nog overblijvende uren.
  (Een nieuwe aanvraag indien men nog niet uitgeloot is, of omdat het formulier niet volledig of niet correct ingevuld was, of…)

    NOG EVEN DIT...

 • Per lid mag er maar één aanvraag ingediend worden.
   
 • Je hebt er alle belang bij om de drie keuzes door te geven (indien je dit niet doet, kom je niet meer in aanmerking voor de volgende ronde(s)).
   
 • Spelers onder 12j mogen géén vast uur aanvragen na 18.00 uur, ook niet gecombineerd met volwassenen.

   

 • In de maanden april en mei (+/- 5 weken) hebben interclub wedstrijden op woensdagnamiddag, zaterdagvoormiddag en zaterdagnamiddag voorrang op de vaste uren.

Zie ook intern reglement punt 3.2