Lidgelden 2019

 

 • geboortejaar 2011 en jonger: € 10
 • ° 2007 - 2010:    € 30
 • ° 2001 - 2006:    € 50
 • ° 2000 en ouder:  € 95

 

Volwassenen die vóór 1 april inschrijven betalen slechts 80 euro !!!

vanaf het 3de gezinslid betaalt de jongste slechts de helft van het lidgeld.

Opmerkingen

 • Leden zijn verzekerd via de tennisfederatie TennisVlaanderen.
 • Vanaf het derde lid binnen hetzelfde gezin betaal je slechts de helft van het lidgeld: de rangschikking gebeurt uiteraard van oud naar jong. Met vragen i.v.m. lidgeld kan je steeds terecht bij de penningmeester
 • Wie lid wordt gaat ermee akkoord dat de ingevulde gegevens worden opgeslagen en verwerkt in bestanden van T.C. Ludoviek en TennisVlaanderen en dat beeldmateriaal van clubactiviteiten kan gebruikt worden voor publicatie op de website of in een tijdschrift.
 • Wie lid wordt verklaart zich tevens akkoord met het intern reglement.
 • Wie lid is kan ook aanspraak maken op een vast uur
 • Terreinreservatie gebeurt uitsluitend via internet: info

Inschrijven als clublid

Vanaf dit jaar kan je ook rechtstreeks inschrijven via de website van TennisVlaanderen.be. Je inschrijving is dan direct geregistreerd bij TennisVlaanderen en bij TC Ludoviek. Het systeem stelt automatisch de juiste formule voor en je kan eventueel voor meerdere leden tesamen inschrijven.

Inschrijvingsformulier invullen via de site van TennisVlaanderen.be

Handleiding voor het gebruiken van de inschrijvingsprocedure via TennisVlaanderen.be

Op de website van TennisVlaanderen staat er eveneens een kort filmpje die u wegwijs maakt in de nieuwe inschrijvingsmodule

inschrijven kan ook op de oude manier:

 • Personen die de eerste maal lid worden: gelieve dit formulier in te vullen
 • Personen die reeds vroeger lid waren:  het volstaat om het lidgeld over te schrijven op rekeningnummer BE18 9796 2732 4465 met duidelijke vermelding van "naam + voornaam + geboortedatum"

Indien u voor meerdere personen tegelijk betaalt, gelieve een bijkomende mail te sturen naar onze penningmeester

 

Terugbetaling door ziekenfondsen

We hebben u ongetwijfeld reeds een aantal malen herinnerd aan het feit dat heel wat ziekenfondsen een deel van het lidgeld dat jullie aan ons betalen, terugbetalen. Dit kan zowel voor jeugdspelers (tot max. € 30) als voor volwassenen (tot max. € 15). Toch zijn er elk jaar mensen die vergeten de formulieren binnen te brengen. Op de website van de verschillende ziekenfondsen vind je deze formulieren terug: download ze, bezorg ze aan iemand van het bestuur en wij vullen ze met veel plezier in.

 

 • Christelijke Mutualititeit. Formulier kan u hier downloaden
 • Liberale Mutualititeit. Formulier kan u hier downloaden
 • Socialistische Mutualititeit. Formulier kan u hier downloaden
 • Partena ziekenfonds. Formulier kan u hier downloaden
 • Vlaams en neutraal ziekenfonds. Formulier kan u hier downloaden